Jak wziąć udział:

  1. Pobierz aplikację Instagram na swojego iPhone'a lub telefon z systemem Android i stwórz profil lub zaloguj się na istniejące konto na Instagramie.
  2. Znajdź @RadissonBlu i kliknij „Obserwuj”!
  3. Opublikuj swoje zdjęcia z pobytu w hotelu Radisson Blu, oznaczając je hashtagiem #radissonblu.
  4. Konkurs rozpoczyna się 5 stycznia 2020 r., a nagrody będą losowane co tydzień do 31 grudnia 2020 r.
  5. Laureaci, którzy zostaną ogłoszeni na naszym profilu instagramowym i stronie facebookowej (facebook.com/radissonblu), otrzymają kupon Radisson Blu o wartości stu euro (100,00 EUR).

Regulamin

Radisson Hotel Group, belgijska spółka z siedzibą pod adresem Avenue du Bourget 44, 1130 Brussels, Belgia, organizuje losowanie nagród o nazwie „Guestagram”, które nie jest zależne od jakiejkolwiek gratyfikacji finansowej lub zakupu (dalej zwane „Konkursem”).

Do udziału w konkursie kwalifikują się wszyscy posiadacze aktywnego konta w serwisie Instagram, którzy opublikują fotografie z hashtagiem #radissonblu, z wyjątkiem mieszkańców krajów, dla których nie uzyskano wymaganego pozwolenia władz na organizację tego Konkursu (aktualnie są to AZERBEJDŻAN, BUŁGARIA, GRUZJA, WŁOCHY, KAZACHSTAN, MOŁDOWA, RUMUNIA, SERBIA, SŁOWACJA, TURCJA, UKRAINA, UZBEKISTAN, BAHRAJN, EGIPT, JORDANIA, KUWEJT, LIBAN, OMAN, KATAR, ARABIA SAUDYJSKA, ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE, ETIOPIA, GABON, KENIA, LIBIA, MALI, MOZAMBIK, NIGERIA, RWANDA, SENEGAL, SIERRA LEONE, TUNEZJA, ZAMBIA); z udziału w konkursie wykluczeni są pracownicy spółki Radisson Hotel Group; nagroda zostanie przyznana z zastrzeżeniem potwierdzenia przez zwycięzcę, że dane konto w serwisie Instagram należy do niego/niej, oraz wyraźnego zaakceptowania przez zwycięzcę warunków niniejszego Regulaminu, jak określono poniżej.

Konkurs rozpoczyna się 5 stycznia 2020 r. i kończy w niedzielę 31 grudnia 2020 r. Na każdy tydzień (od godz. 00:01 CET w poniedziałek do godz. 23:59 CET w niedzielę) wylosowany zostanie kupon o wartości stu euro (100,00 EUR) stanowiący nagrodę dla osoby, która opublikowała zwycięską fotografię tego tygodnia.

Aby wyłonić zwycięzcę za dany tydzień, jury, składające się z co najmniej trzech (3) osób wybranych wspólnie przez Radisson Hotel Group, wybierze spośród wszystkich fotografii opublikowanych w poprzednim tygodniu jedno zdjęcie, które najlepiej ujmuje wartości marki Radisson Blu i które obrazuje najbardziej pozytywne i zindywidualizowane doświadczenia płynące z korzystania z marki Radisson Blu; jury uwzględni poziom kreatywności, spontaniczność wyrażoną na zdjęciu oraz aspekty techniczne. Jury podejmuje decyzję na zasadzie większości, a każdy członek jury podejmuje decyzję według własnego uznania. Jury spotka się i podejmie decyzję w odniesieniu do poprzedniego tygodnia nie później niż w środę każdego tygodnia. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

Osoba, która opublikowała zwycięską forografię, zostanie powiadomiona o tym za pośrednictwem konta @radissonblu bezpośrednio w serwisie Instagram oraz zostanie poproszona o potwierdzenie akceptacji niniejszego Regulaminu poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres social.emea@radissonblu.com z konta e-mail powiązanego z kontem w serwisie Instagram tej samej osoby.

Jeśli wybrany zwycięzca nie potwierdzi akceptacji niniejszego Regulaminu na piśmie i nie udostępni ważnego i możliwego do weryfikacji adresu e-mail, nagroda zostanie przyznana osobie, która opublikowała fotografię wybraną przez jury jako druga najlepsza fotografia tygodnia, pod warunkiem zaakceptowania przez tę osobę niniejszego Regulaminu oraz udostępnienia ważnego i możliwego do zweryfikowania adresu e-mail. W razie niespełnienia tych warunków nagroda może zostać przekazana na cele charytatywne.

Po potwierdzeniu zaakceptowania niniejszego Regulaminu zwycięzca zobowiązany jest do podania swojego wieku i kraju zamieszkania; jeśli zwycięzca jest niepełnoletni, musi przedstawić zgodę rodziców na warunki niniejszego Regulaminu oraz przyznanie nagrody.

Radisson Hotel Group ma prawo korzystać z fotografii cotygodniowych zwycięzców w celach marketingowych i związanych z komunikacją bez ograniczeń i zobowiązań do zapłacenia opłaty licencyjnej lub innego wynagrodzenia na rzecz autora fotografii; takie cele mogą obejmować publikację fotografii pod adresem: radissonblu.com, www.facebook.com/radissonblu, www.instagram.com/radissonblu, www.twitter.com/radissonblu oraz w hotelach Radisson Blu.

Radisson Hotel Group zakłada, że osoba publikująca fotografię z hashtagiem #radissonblu jest pełnoprawnym posiadaczem wszystkich praw własności intelektualnej do tej fotografii i że osoba ta zadbała o zgodność fotografii z postanowieniami ogólnego regulaminu serwisu Instagram. W razie roszczenia osoby trzeciej w związku z naruszeniem praw autorskich Radisson Hotel Group zwolniony będzie z odpowiedzialności za opublikowanie zwycięskiej fotografii przez zwycięzcę Konkursu oraz otrzymanie przez tę osobę nagrody pomimo naruszenia warunków niniejszego regulaminu.

Każda cotygodniowa nagroda to jeden kupon Radisson Blu o wartości 100,00 EUR; taki kupon Radisson Blu ważny jest przez dwadzieścia cztery (24) miesiące od dnia przekazania go zwycięzcy. Radisson Hotel Group nie ponosi odpowiedzialności za zgubione, opóźnione, przesłane w nieodpowiednie miejsce, uszkodzone lub niedostarczone zgłoszenia. Uczestnicy zrzekają się wszelkich praw do ubiegania się na drodze prawnej o wybranie ich zwycięzcami lub zwycięzcą i przyznanie nagrody.

Wszystkie podatki obowiązujące w kraju zwycięzcy są odpowiedzialnością zwycięzcy.

Dane osobowe zbierane i przetwarzane na potrzeby Konkursu, wykorzystane zostaną jedynie w celach związanych z Konkursem. Dane osobowe przechowywane przez Radisson Hotel Group lub właściciela strony w serwisie Facebook (Park Hospitality Inc.) w tym celu, zostaną usunięte w rozsądnych ramach czasowych po 31 grudnia 2019 r. Jeśli dany uczestnik wyrazi zgodę na otrzymywanie biuletynu Radisson Hotel Group lub innych materiałów reklamowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, takie dane osobowe zostaną przeniesione do bazy danych zarządzanej przez Radisson Hotel Group, w której będą przechowywane.

Uczestnicząc w Konkursie, uczestnicy akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu, co zobowiązani są potwierdzić po wyłonieniu ich jako zwycięzców.

Niniejszy Regulamin podlega belgijskim przepisom prawa, a wszelkie spory związane z Konkursem, które nie mogą zostać rozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez sądy w Brukseli (Belgia).